Εκδηλώσεις 2009-2010
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα λαϊκά μουσικά όργανα


(23,25/11/2009)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα λαϊκά μουσικά όργανα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα λαϊκά μουσικά όργανα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα λαϊκά μουσικά όργανα


λαϊκά μουσικά όργανα - τουμπερλέκι
λαϊκά μουσικά όργανα λαϊκά μουσικά όργανα - ούτι
λαϊκά μουσικά όργανα - κανονάκι


Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα