Εκδηλώσεις 2016-2017
Εκδήλωση βράβευσης Οικολογικών σχολείων


Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016
Για την επιτυχημένη συμμετοχή και δράση τους στο Διεθνές Δίκτυο Οικολογικά Σχολεία
το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 στο Μουσείο Μπενάκη βραβεύτηκαν 110 σχολεία
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, με τη σημαία των Οικολογικών Σχολείων.
Tο σχολείο μας ανήκει στο δίκτυο των οικολογικών σχολείων και έχει βραβευθεί για τη δράση
του με την απονομή της πράσινης σημαίας ήδη μια φορά και τώρα παραλάβαμε
τη δεύτερη πράσινη σημαία μας.

Στόχος του προγράμματος των Οικολογικών Σχολείων είναι η ευαισθητοποίηση,
η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον,
μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή
των δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό
αλλά και πρακτικό επίπεδο.


Αυτό επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα»
(ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή
ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο
και την μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).


Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» απευθύνεται σε ολόκληρη την σχολική
κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες)
και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει όλο το σχολείο να κινητοποιηθεί και
να αναλάβει δράση για το περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, την συνεργασία μεταξύ μαθητών,
καθηγητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικότερης
περιβαλλοντικής δράσης.

Όταν το σχολείο ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης και αφού αξιολογηθεί από την Παιδαγωγική
Ομάδα του Δικτύου, ονομάζεται «Οικολογικό Σχολείο» και επιβραβεύεται με την
Πράσινη Σημαία
του Δικτύου που φέρει το σήμα του Δικτύου. Μετά από δύο χρόνια από την
βράβευσή του, επαναξιολογείται, ώστε να μπορεί να συνεχίζει να φέρνει επάξια τον τίτλο του.


Το Πρόγραμμα αποτελεί διεθνές δίκτυο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1995 και απευθύνεται
σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας
Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων με συντονιστικό φορέα τη Διεύθυνση Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης
B' Αθήνας και εθνικό χειριστή, από το 1995, την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).
Σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν.
Στη χώρα μας συμμετέχουν 333 σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016 και έχουν βραβευτεί
277 σχολεία από την έναρξη λειτουργίας του Δικτύου.


⚫    Διεθνής συντονιστής του δικτύου είναι το Fee (Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Foundation for Environmental Education).

⚫    Εθνικός χειριστής του Προγράμματος για την Ελλάδα από το 1995 είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

⚫    Υποστηρικτής του προγράμματος στην Ελλάδα είναι το JOHN S. FAFALIOS FOUNDATION.

⚫    Διεθνής ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.ecoschools.global/

Εκδήλωση βράβευσης Οικολογικών σχολείων 2016 Εκδήλωση βράβευσης Οικολογικών σχολείων 2016
Εκδήλωση βράβευσης Οικολογικών σχολείων 2016 Εκδήλωση βράβευσης Οικολογικών σχολείων 2016
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα