Πρόγραμμα eTwinning 2013-2014eTwinning

Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης,
μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες,
κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.


Ένας πρώτος πειραματισμός με το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.
Συμμετείχε το ολοήμερο τμήμα με πρώτο θέμα:

"Recycling for the environment"


όπου μας δόθηκε η ευκαιρία προωθώντας τις ιδέες μας για την προστασία του περιβάλλοντος
να εμπλέξουμε τα εικαστικά ,την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τις ΤΠΕ.
Έτσι συνεργαστήκαμε με σχολεία από την Τουρκία και την Κύπρο
ανταλλάσσοντας ιδέες για κατασκευές από άχρηστα ή ανακυκλώσιμα υλικά.
Μπορείτε να πάρετε μια μικρή εικόνα :
Πρόγραμμα eTwinning 2013-2014 Πρόγραμμα eTwinning 2013-2014
Πρόγραμμα eTwinning 2013-2014 Πρόγραμμα eTwinning 2013-2014
Πρόγραμμα eTwinning 2013-2014 Πρόγραμμα eTwinning 2013-2014
Πρόγραμμα eTwinning 2013-2014 Πρόγραμμα eTwinning 2013-2014
Πρόγραμμα eTwinning 2013-2014 Πρόγραμμα eTwinning 2013-2014
Πρόγραμμα eTwinning 2013-2014


Πρόγραμμα eTwinning 2013-2014
και με ένα δεύτερο θέμα

" MY FAMILY SUPPORTS ME"


μέσα από ένα πρόγραμμα που εμείς σαν Νηπιαγωγείο στηρίζουμε
και είναι το άνοιγμα του σχολείου μας προς τους γονείς των μαθητών μας.
Συνεργαστήκαμε με σχολεία από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόγραμμα eTwinning 2013-2014

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα