Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 2015-2016 Ολοήμερο τμήμα


Στέλνω  μήνυμα, αναλαμβάνω δράση - Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 2015

«ΣΤΕΛΝΩ ΜΗΝΥΜΑ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΡΑΣΗ»

Μειώνω τα Απορρίμματα-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω

Στο Σχολείο μου, στη Γειτονιά μου, στην Πόλη μου


Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Στέλνω μήνυμα, αναλαμβάνω δράση» είχε τρίμηνη διάρκεια
και εφαρμόστηκε σε συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.
Είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στην μείωση των απορριμμάτων,
ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες μέσα κι έξω από το σχολείο, να κινητοποιήσουν όλη
τη σχολική μονάδα, να ευαισθητοποιήσουν το οικογενειακό περιβάλλον και να εμπλέξουν
την τοπική κοινωνία με συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες.


Τα παιδιά συμμετείχαν σε δραστηριότητες ανακύκλωσης χαρτιού, σκουπιδιών,
οργανικών απορριμμάτων, λαμπτήρων και μπαταριών.


Στέλνω  μήνυμα, αναλαμβάνω δράση - Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 2015 Στέλνω  μήνυμα, αναλαμβάνω δράση - Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 2015

Το 3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα στο τέλος του τριμήνου βραβεύτηκε από την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, σε ειδική εκδήλωση
που συμμετείχε με παρουσίαση των δράσεών του, οι οποίες ξεκίνησαν
από το ολοήμερο τμήμα και ενέπλεξαν στη συνέχεια όλη τη σχολική κοινότητα.

Στέλνω  μήνυμα, αναλαμβάνω δράση - Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 2015
Στέλνω  μήνυμα, αναλαμβάνω δράση - Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 2015
Στέλνω  μήνυμα, αναλαμβάνω δράση - Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 2015

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα