Νηπιαγωγοί
Σχολικό έτος 2017-18

Κατωπόδη Ανδρονίκη Προϊσταμένη - Τμήμα 2
Σταφυλά Αθανασία Νηπιαγωγός - Τμήμα 2
Καφενζή Κωνσταντίνα Νηπιαγωγός - Τμήμα 2

Σχολικό έτος 2016-17

Κατωπόδη Ανδρονίκη Προϊσταμένη - Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος
Σταφυλά Αθανασία Νηπιαγωγός κλασικού τμήματος
Καφενζή Κωνσταντίνα Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος

Σχολικό έτος 2015-16

Κατωπόδη Ανδρονίκη Προϊσταμένη - Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος
Σταφυλά Αθανασία Νηπιαγωγός κλασικού τμήματος
Καφενζή Κωνσταντίνα Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος

Σχολικό έτος 2014-15

Κατωπόδη Ανδρονίκη Προϊσταμένη - Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος
Σταφυλά Αθανασία Νηπιαγωγός κλασικού τμήματος
Καφενζή Κωνσταντίνα Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος

Σχολικό έτος 2013-14

Κατωπόδη Ανδρονίκη Προϊσταμένη - Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος
Σταφυλά Αθανασία Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος
Καφενζή Κωνσταντίνα Νηπιαγωγός κλασικού τμήματος

Σχολικό έτος 2011-12

Κατωπόδη Ανδρονίκη Προϊσταμένη - Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος
Κούρτη Γιάννα Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος 1
Δρακωνάκη Καλλιόπη Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος 2
Παρασκευοπούλου Σεβαστή Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος 2
Σταφυλά Αθανασία Νηπιαγωγός κλασικού τμήματος
Χρέμου Παγώνα Νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης

Σχολικό έτος 2011-12

Κατωπόδη Ανδρονίκη Προϊσταμένη - Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος
Αδάμ Μαρία Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος
Σταφυλά Αθανασία Νηπιαγωγός κλασικού τμήματος
Καφενζή Κωνσταντίνα Νηπιαγωγός κλασικού τμήματος

Σχολικό έτος 2010-11

Κατωπόδη Ανδρονίκη Προϊσταμένη - Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος
Σταφυλά Αθανασία Νηπιαγωγός κλασικού τμήματος προνηπίων
Καφενζή Κωνσταντίνα Νηπιαγωγός κλασικού τμήματος
Καρατασούλη Ελένη Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος

Σχολικό έτος 2009-10

Κατωπόδη Ανδρονίκη Προϊσταμένη - Νηπιαγωγός κλασικού τμήματος
Καφενζή Κωνσταντίνα Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος
Σταφυλά Αθανασία Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος


Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα